Renovatie

Als het dak van uw bedrijfsgebouw, kantoor, woningcomplex, sporthal of garagebedrijf aan vervanging toe is, dan kunt geen betere partner treffen. De zorg die Starmans Daken aan de renovatie van uw dak besteedt heeft ook betrekking op het voorkomen van overlast.

Bij Starmans Daken gaat het om meer dan het professioneel aanbrengen van een bitumineuze of kunststof dakbedekking of het aanbrengen van dakpannen. Misschien heeft u allereerst behoefte aan een gedegen onderzoek of een inspectierapportage.

Welke werkzaamheden dringen het meest? Wat is in de gegeven omstandigheden de beste oplossing met de hiervoor meest passende materiaalkeuze? Starmans Daken heeft de deskundigheid in huis om u op alle fronten van dienst te kunnen zijn.

Indien gewenst kunnen wij voorbeelden tonen van een of meer mogelijke oplossingen, afgezet tegen de te verwachten kosten.

Wij kunnen meerjarenbegrotingen maken, desgewenst inclusief een onderhoudscontract.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit:
  • Onderhoud en vernieuwen van bitumineuze dakbedekking
  • Aanbrengen van kunststof dakbedekking
  • Vernieuwen van pannendaken, dakgoten, hemelwaterafvoeren en schoorstenen
  • Aanbrengen van dakbeschot, isolatie en dakdoorvoeren
  • Alle soorten gevel- en boeiboordbetimmeringen
  • Speciale projecten

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken in een persoonlijk gesprek.


Bekijk onze referentie projecten