Disclaimer & privacy

Starmans Daken, gevestigd aan Langheckweg 3, 6468 EL Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 6017
6401 SB Heerlen
Tel: 045-522 1205
e-Mail: info@starmansdaken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Starmans Daken verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in verband met het opvragen van informatie over onze diensten- ofwel producten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch.
• Gegevens en informatie over uw dienstverlening/ onderneming

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Waarom we deze gegevens nodig hebben
Starmans Daken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van een mogelijke nieuwsbrief of brochure
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we deze gegevens bewaren
Starmans Daken zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: + 5 jaar, afhankelijk van de duur van een mogelijke samenwerking.

Gegevens delen met derden
Starmans Daken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen u daarover t.a.t. infomeren. Starmans Daken gebruikt uw gegevens enkel voor het uitvoeren van onze eigen werkzaamheden. Indien het noodzakelijk is dat derden uw gegevens inzien, dan zal dit uitsluitend gebeuren met uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Starmans Daken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@starmansdaken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Starmans Daken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Starmans Daken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Starmans Daken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Starmans Daken via 045-522 1205 of info@starmansdaken.nl.

Kan Starmans Daken dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds hier terugvinden.

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 9 juni 2018


Contact


Bezoekadres
Langheckweg 3
6468 EL Kerkrade

Postadres
Postbus 6017
6401 SB Heerlen

Directie
Boy Starmans
boystarmans@starmansdaken.nl

Uitvoering
Frank Eggen
frankeggen@starmansdaken.nl

Telefoon: 045-522 1205
Fax: 045-523 4144
e-Mail: info@starmansdaken.nl

KvK: 56549768
BTW: NL 8521.81.073 B01

Route naar Starmans Daken